Wysokowieżowe urządzenie do nawozów wieloskładnikowych na bazie mocznika o wydajności 200 000 ton rocznie