Ureabaserad gödselanordning med hög tornblandning med en kapacitet på 200 000 ton per år