3. การควบคุมคุณภาพ22

ควบคุมคุณภาพ

ควบคุมคุณภาพ

การเชื่อม

Chemequip มีสายการผลิตการเชื่อมด้วยเลเซอร์อัตโนมัติทั้งหมดห้าสาย และวิศวกรการเชื่อมของเรามีทักษะและคุณสมบัติในการจัดการกระบวนการเชื่อมแบบรวมตลอดระยะเวลาการผลิตหลายทศวรรษเราลงทุนในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการด้วยใบรับรอง ISO9001 เสมอ

คูร์

ใบรับรอง

การมุ่งเน้นคุณภาพของ Chemequip ได้รับการรับรองจากใบรับรองหลายฉบับ

ISO9001
สิทธิบัตร
องค์กร 100 อันดับแรก
รางวัลการชำระภาษี 10 อันดับแรก (2)
รางวัลการชำระภาษี 10 อันดับแรก
รางวัลการชำระภาษี 10 อันดับแรก (2)
จวนลี่4-4
จวนหลี่3-3
จวนหลี่2-2
จวนหลี่1-1