අපි ගැන

සීමාසහිත කෙමෙක්විප් ඉන්ඩස්ටී‍්‍රස් සමාගම ෂැංහයි හි සොන්ජියැන්ග් කාර්මික උද්‍යානයේ පිහිටා ඇති අතර නවීන කර්මාන්ත සඳහා සේවය කරමින් රසායනික, බලශක්තිය, ce ෂධ සහ පාරිසරික ආරක්ෂාව යන අංශ පිළිබඳව උතුරු ඇමරිකාවෙන් උසස් තාක්‍ෂණය හා උපකරණ හඳුන්වා දෙයි. අත්දැකීම්, නිෂ්පාදන තාක්‍ෂණය සහ උපකරණවල මූලික තරඟකාරිත්වය ලබා දීම, නිෂ්පාදන තරඟකාරිත්වය සහ ලාභදායීතාවය වැඩි දියුණු කිරීමට ගනුදෙනුකරුවන්ට උපකාර කිරීම.

  • cof

අපේ සමාගම

cof

cof

cof

cof

පුවත්

news01

නවතම නිෂ්පාදන