Näme üçin bizi saýlamaly?

Haryt kategoriýasy

Gyzgyn önümler

 • Illassyk ýassygy ýylylyk çalşyjy
 • Gasyn plastinka ýylylyk çalşyjy
 • Berkidiji ýylylyk çalşyjy
 • Dimple penjek bilen tank
 • Statik ereýän kristalizator
 • Filmiň düşmegi
 • Suwa çümdüriji ýylylyk çalşyjy
 • Buz banky
 • Plastinka buz maşyny
 • Buzly maşyn
 • Köp mukdarda ýylylyk çalşyjy

Biz hakda

 • awb

  Chemequip Industries Ltd.

  Chemequip Industries Ltd.Şanhaý şäheriniň Songjiang senagat parkynda ýerleşýär, ýokary öndürijilikli plastinka ýylylyk çalşyjy bolan “Patecoil” -iň hünärmen öndürijisidir.Hytaýda ýylylyk çalşygy tehnologiýasynyň lideri hökmünde ýetmişden gowrak garaşsyz intellektual eýeçiligimiz barpatentler we ISO9001 şahadatnamasy berildi.Şeýle hem, azyk, himiýa, energiýa, derman, daşky gurşawy goramak we ş.m. ýaly häzirki zaman pudaklaryna hyzmat etmek üçin Demirgazyk Amerikadan we Europeewropadan ösen tehnologiýalary we enjamlary hödürleýäris.Twentyigrimi ýyla golaý tejribe esasynda tehnologiýa, hil we çalt eltiş wagty ýaly taslamalar üçin esasy bäsdeşlik ukybyny üpjün edip bileris, önümleriň bäsdeşligini we bazaryňyzdaky girdejiligini ýokarlandyrmaga kömek eder.

 • waijinaa

  Hyzmatdaşymyz - Solex termiki ylym lnc.

  Solex Termal Science Inc.Özboluşly innowasiýa tehnologiýasy we ýokary hilli hünärmen we tehniki işgärler topary tarapyndan gowy abraý gazanmak üçin ýylylyk alyş-çalyş enjamlaryny halkara derejesinde ykrar ediji.Kanadanyň Kalgari şäherindäki Solex ştab-kwartirasy, önüm we tehnologiýany ösdürmek bölümi we Hytaýda tehniki hyzmat merkezi bar.“Solex”, täsirli çözgütleri üpjün etmek üçin “Chemequip” bilen 18 ýyldan gowrak wagt bäri hyzmatdaşlyk edýärköp jisimleri ýylatmak, sowatmak we guratmak.

Şahadatnamalarymyz

 • ISO9001
 • patent
 • Salgyt tölemek boýunça iň gowy 10 baýrak (2)
 • Salgyt tölemek boýunça iň gowy 10 baýrak
 • Iň gowy 100 kärhana