5. Hyzmatdaşymyz22

Hyzmatdaşymyz

Hyzmatdaşymyz

Solex ýylylyk ylmy lnc.
Täzelige ynamly, gowşurjakdygy subut edildi

Solex Termal Science Inc., täsin innowasiýa tehnologiýasy we ýokary hilli hünärmen we tehniki işgärler topary tarapyndan gowy abraý gazanmak üçin ýylylyk alyş-çalyş enjamlaryny halkara derejesinde ykrar ediji.Kanadanyň Kalgari şäherindäki Solex ştab-kwartirasy, önüm we tehnologiýany ösdürmek bölümi we Hytaýda tehniki hyzmat merkezi bar.Solex, köp gaty jisimleri ýylatmak, sowatmak we guratmak üçin täsirli çözgütleri üpjün etmek üçin 18 ýyldan gowrak wagt bäri Chemequip bilen hyzmatdaşlyk edýär.

Korporatiw baş ofis
Suite 250, 4720 - 106 Ave SE
Calgary, AB, Kanada
T2C 3G5