kompaniýa-viedo13

Önümleriň wideosy

Önümleriň wideosy

Illassyk plastinka ýylylyk çalşyjy we gödek penjek ýylylyk çalşyjy

0 ~ 2 ℃ Buz suwuny öndürip bilýän düşýän film suw çileri

Iýmit howpsuzlygy bar bolan plastinka görnüşi statiki ereýän kristalizatorlar

Hytaýda ýassyk ýassygy bank Solex Bulk gaty gaty ýylylyk çalşyjy

OEM poslamaýan polatdan öndürýän 304 bug guradyjy gaplar.

Chemequip Industries Dimple Pillow Plate Bank görnüşi Statik ereýän kristalizator.

Iýmit howpsuzlygy statiki ereýän kristalizatorlar

Chemequip --- Lazer bilen kebşirlenen poslamaýan polatdan r403 sowadyjy ýyladyjy reňkli penjekli tanklary öndüriň.

Önümçilik --- Hytaýda öndürildi lazer bilen kebşirleýji ýassyk ýassygy, köp mukdarda karbamid sowadyjylary

Hytaý sowatmak we gyzdyrmak üçin çüýşeli penjekdäki poslamaýan polat gysgyç öndürijisi

Pillow Plate Falling Film bugarýan Hytaý öndürijisi bilen ýasalan film suw çileri

Kristal suwuk buz, akýan buz we suwuk buz öndürmek üçin süýümli buz maşyny

Senagat buzly buz ulgamy ~ Hytaý öndürijisi

Senagat, pes temperatura derejesinden aşak düşýän film çiller ulgamyndan iki Selsiýadan aşakda öndürýär

Owassyk ýassygy bilen öndürilen gazdan daşary ýylylyk çalşyjy, tehniki talaplaryňyza görä gazyňyzy gyzdyryp / sowadyp biler.

Plastinka buz maşyny ýalpak buz öndürýär

Beton sowadyjy çözgüt ~ ingykylan film çileri 0-2 ℃ buz suwuny öndürip biler ~ Hytaý öndürijisi

Hytaý süýümli lazer bilen kebşirleýji, salkyn sowadyjy penjek süýt sowadyjy / piwo / fermentasiýa tanky öndüriji