Illassyk ýassygy ýylylyk çalşyjy

Önümler

Lazer bilen kebşirlenen ýassyk ýassygy ýylylyk çalşyjy

Gysga düşündiriş:

Owassyk ýassygy ýylylyk çalşyjy, yzygiderli lazer kebşirlemek bilen kebşirlenýän iki sany metal listden durýar.Bu panel görnüşli ýylylyk çalşyjy tükeniksiz şekillerde we ululykda ýasalyp bilner.Highokary basyş we temperaturanyň aşa ýokary bolmagy, ýokary ýylylyk geçirijiligini üpjün edýän programmalar üçin amatlydyr.Lazer bilen kebşirlemek we çişirilen kanallar arkaly, ýokary ýylylyk geçiriji koeffisiýentlerine ýetmek üçin suwuklygyň uly turbulentligini döredýär.


 • Model:Omörite ýasalan
 • Marka:Platecoil®
 • Eltip bermek porty:Şanhaý porty ýa-da islegiňiz boýunça
 • Töleg ýoly:T / T, L / C ýa-da islegiňiz boýunça
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Illassyk plastinka ýylylyk çalşyjy näme?

  Owassyk ýassygy ýylylyk çalşyjy, yzygiderli lazer kebşirlemek bilen kebşirlenýän iki sany metal listden durýar.Bu panel görnüşli ýylylyk çalşyjy tükeniksiz şekillerde we ululykda ýasalyp bilner.Highokary basyş we temperaturanyň aşa ýokary bolmagy, ýokary ýylylyk geçirijiligini üpjün edýän programmalar üçin amatlydyr.Lazer bilen kebşirlemek we çişirilen kanallar arkaly, ýokary ýylylyk geçiriji koeffisiýentlerine ýetmek üçin suwuklygyň uly turbulentligini döredýär.Owassyk ýassygy ýylylyk çalşyjy (ýassyk ýassygy, reňkli plastinka, termo plastinka, boşluk plastinka ýa-da bugarmak plastinkasy we ş.m. diýilýär), adaty tegelek nagşy bilen kebşirlenen iki poslamaýan polatdan ýasalan lazerden durýar.

  1.-atylylyk geçiriji-plastinka-1
  Ady Spesifikasiýa Marka Material Atylylyk geçiriji orta
  Özbaşdak düzülip bilinýän ýassyk ýassygy ýylylyk çalşyjy Uzynlygy: ýasalan
  Giňligi: ýasalan
  Galyňlygy: ýasalan
  Müşderiler öz nyşanlaryny goşup bilerler. 304, 316L, 2205, hastelloý, titan we başgalar ýaly materiallaryň köpüsinde bar Orta sowadyjy
  1. Freon
  2. Ammiak
  3. Glikol çözgüdi
  Orta ýylylyk
  1. Bug
  2. Suw
  3. Geçiriji ýag
  Iki gezek nagyşly ýassyk ýassygy

  Iki gezek nagyşly ýassyk ýassygy

  Bir çişirilen tarapy we bir tekiz tarapy bar.

  Leeke nagyşly ýassyk ýassygy

  Leeke nagyşly ýassyk ýassygy

  Iki tarapdan hem çişirilen gurluşy görkezýär.

  Illassyk ýassygy, Dimple tabak

  Goýmalar

  1. Göçme penjek / gysgyç

  3. illassyk ýassygy görnüşiniň düşýän film çileri

  5. Buz ýylylygy saklamak üçin buz banky

  7. Statik ereýän kristalizator

  9. Lagym suw ýylylyk çalşyjy

  11. atylylyk çüýşesi ýylylyk çalşyjy

  13. Buglanýan plastinka kondensatory

  2. Öçürilen tank

  4. Çümdüriji ýylylyk çalşyjy

  6. Plastinka buz maşyny

  8. Flýu gaz ýylylyk çalşyjy

  10. Reaktor aralyk böwet ýylylygy

  12. Köp mukdarda ýylylyk çalşyjy

  Önümiň artykmaçlygy

  1. Şişirilen kanallar has ýokary ýylylyk geçiriş netijeliligini gazanmak üçin has ýokary turbulentlik akymyny döredýär.

  2. Poslamaýan polatdan SS304, 316L, 2205 Hastelloý titanium we başgalar ýaly materiallaryň köpüsinde bar.

  3. omörite ýasalan ululygy we görnüşi bar.

  4. Iň ýokary içerki basyşda 60 Bar.

  5. Pes basyş peselýär.

  Haryt maglumatlary

  Poslamaýan polatdan ýasalan ýassyk
  Illassyk ýassygy ýylylyk çalşyjy çyzgy
  Gümürtik tabak, termo plastinka
  1. Poslamaýan polatdan ýasalan ýassyk
  2. SS304 Dimple tabaklar
  3. Iki gezek nagyşly ýassyk plitalary
  4. Eeke-täk nagyşly ýassyk tabaklary

  Illassyk plastinka ýylylyk çalşyjy üçin lazer kebşirleýiş maşynlarymyz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň