5. Наш партнер22

Наш партнер

Наш партнер

Solex Thermal Science Lnc.
Доверба за иновации, докажано испорачување

Solex Thermal Science Inc. е меѓународно признат производител на опрема за размена на топлина, со уникатната иновативна технологија и висококвалитетниот стручен и технички тим за да се добие добра репутација.Седиштето на Solex во Калгари, Канада, со оддел за развој на производи и технологија и има центар за технички услуги во Кина.Solex соработува со Chemequip повеќе од 18 години за да обезбеди ефективни решенија за загревање, ладење и сушење на рефус цврсти материи.

Корпоративно седиште
Suite 250, 4720 - 106 Ave SE
Калгари, АБ, Канада
T2C 3G5