Банер-Машина за мраз со кашеста маса за работилница

Hvacr

Hvacr

Машина за мраз со кашеста маса во Hvacr со енергетско ефикасно ладење

Растечката урбанизација и индустријализација на многу земји создава голема и растечка побарувачка за фабрики, станбени згради и трговски центри.Овие згради мора да бидат обезбедени со климатизација.Онаму каде што не би помислиле на инсталација со течно ладење, забележуваме дека Slurry Ice Machines се повеќе се користи за ладење на големи структури.

Во моментов се очекува HVACR инсталациите да бидат енергетски ефикасни.Во светот, владите поттикнуваат правила и субвенции за исполнување на индустриските стандарди и енергетски ефикасни перформанси.Имаме системи кои се базираат на складирање на капацитет за ладење ноќе, за употреба во текот на денот.Така можете да ја користите пониската, ноќна стапка на електрична енергија.