Banner-Slurry ledomat za radionicu

Hvacr

Hvacr

Ledomat u Hvakru sa energetski efikasnim hlađenjem

Rastuća urbanizacija i industrijalizacija mnogih zemalja stvara veliku i rastuću potražnju za fabrikama, stambenim zgradama i tržnim centrima.Ove zgrade moraju biti opremljene klima uređajima.Tamo gdje ne biste pomislili na instalaciju hlađenu tekućinom, primjećujemo da se aparati za ledeni gnoj sve više koriste za hlađenje velikih konstrukcija.

Trenutno se očekuje da će HVACR instalacije biti energetski efikasne.Širom svijeta, vlade podstiču pravila i subvencije kako bi se ispunili industrijski standardi i energetski efikasni učinak.Imamo sisteme koji se baziraju na skladištenju rashladnog kapaciteta noću, za upotrebu tokom dana.Tako možete koristiti nižu, noćnu cijenu električne energije.