tillverkning Process

Steg 1 - Lasersvetsning

Lasersvetsningen sker i den plana positionen genom en process med svetsning av en övre skiktet till ett nedre arket.

Denna process åstadkoms utan någon förändring av produktsidan av det nedre arket såsom Pocking, gropbildning eller missfärgning.

index1

Lasersvetsning

index2

Formning

Steg 2 - Formning

De lasersvetsade panelerna formas sedan till vissa former enligt din design.

Till exempel: Det finns inga ytterligare krav för att bilda lasersvetsade mantlade material.

Heads kan bildas som kupade eller coned former.

Steg 3 - Installation av munstycke och uppblåsning

Efter skaltillverkning kan munstycksinstallation och uppblåsning ske.

Det finns två metoder som kan användas:

① Blås jacka med quill och installera munstyckena efter (som utnyttjar samma metoder för munstycket installation som utförda jackor).

② Installera och blåsa genom munstycken.

Vi kan leverera platecoil också platt och inte uppblåst så att spara frakter.